Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm cho khoa tin học quản lý - trường đại học Kinh tế - Luật Thảo luận Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm cho khoa tin học quản lý - trường đại học Kinh tế - Luật http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/công-nghệ-thông-tin/công-nghệ-thông-tin/1518-xây-dựng-phần-mềm-thi-trắc-nghiệm-cho-khoa-tin-học-quản-lý-trường-đại-học-kinh-tế-luật.html Sun, 24 May 2020 22:38:51 +0000 JComments Trương Minh Hòa nói: http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/công-nghệ-thông-tin/công-nghệ-thông-tin/1518-xây-dựng-phần-mềm-thi-trắc-nghiệm-cho-khoa-tin-học-quản-lý-trường-đại-học-kinh-tế-luật.html#comment-74 Trương Minh Hòa Sun, 10 Jan 2016 11:52:17 +0000 http://tvdt.khoahoctre.com.vn/index.php/thư-viện/svnckh-euréka/năm-2012/công-nghệ-thông-tin/công-nghệ-thông-tin/1518-xây-dựng-phần-mềm-thi-trắc-nghiệm-cho-khoa-tin-học-quản-lý-trường-đại-học-kinh-tế-luật.html#comment-74